میز هایی به شکل حروف الفبا در ادارات

میز هایی به شکل حروف الفبا در ادارات

۱۸ تیر ۱۳۹۵

۲۳
در طراحی داخلی سالن باز یک دفتر اداری، شرکت فرانسوی benoit challand میز هایی به شکل حروف الفبا طراحی کرد تا کارکنان با این مبلمان خلاقانه سرگرم شده و برای کار کردن تشویق بشوند.