هنرمندان ایرانی بی وطن یا با دو وطن

هنرمندان ایرانی بی وطن یا با دو وطن

۰۲ آبان ۱۳۹۵

۶
در این مطلب برخی بازیگران دارای دو وطن معرفی می شوند؛ یک وطن در تهران برای کار و دیگری خارج از کشور یا در شهرستان های ایران برای زندگی. البته بازیگرانی هستند که مدام در سفر تفریحی بیرون از تهران یا خارج از کشور هستند.
مهاجرت امید آهنگر به هلند

مهاجرت امید آهنگر به هلند

۱۴ خرداد ۱۳۹۵

۲۳
امید آهنگر بازیگر سریال خاطره انگیز علی کوچولو به هلند مهاجرت کرده و در آنجا مشغول ادامه تحصیل و فیلمسازی است.