مزایای فن تا زدن کاغذ

مزایای فن تا زدن کاغذ

۱۹ خرداد ۱۳۹۵

۵۳
اوریگامی ‌را در تمام دنیا می‌شناسند هرچند هنوز هیچ دانشگاهی برای تدریس این فن، واحدهای درسی تدوین نکرده است. با این حال مدرسان اوریگامی‌در برخی دانشگاه‌های کشور، آموزش‌‌های اوریگامی‌را به دانشجویان علاقه مند می‌دهند.