بزرگترین نمایشگاه پانوروماهای جهان

بزرگترین نمایشگاه پانوروماهای جهان

۳۱ شهریور ۱۳۹۵

۱۲
تصاویر پانارومای یادگار عزیزی هنرمند ایرانی در برلین یکی از معروف‌ترین نمایشگاه‌های جهان است که بزرگترین تصاویر پاناروما را از سرتاسر دنیا تهیه و به نمایش گذاشته است.