پوستر فیلم پارادایس

پوستر فیلم پارادایس

۱۷ مهر ۱۳۹۵

۱۱
پوستر فیلم «پارادایس» با حضور دو روحانی و یک زن بی حجاب طراحی و رونمایی شد.