ارتباط بین رنگ مو و بیماری ها

ارتباط بین رنگ مو و بیماری ها

۲۴ مهر ۱۳۹۵

۱۱
گاهی رنگ موی شما علاوه بر زیبایی هایی که برایتان دارند، نشان از برخی بیماری ها نیز هستند. ما از رنگ طبیعی موهای تان حرف می زنیم که توسط ژن هایی که از پدر و مادرتان به ارث برده اید، تعیین می شود.
آیا شکستن قولنج خطر دارد؟

آیا شکستن قولنج خطر دارد؟

۱۱ شهریور ۱۳۹۵

۱۷
معمولا برای همه ما پیش می آید که در اثر خستگی جسمی، یک کش و قوسی به بدن خود می دهیم، یا بر اثر عادت فشاری را روی انگشتان مان وارد می کنیم یا با کج و راست کردن گردن و کمر که بر اثر نشستن طولانی مدت خسته شده است، از شنیدن صدای شکستن قولنج مان لذت می بریم. اما آیا می دانید این صدای لذتبخش از کجا می آید؟ چرا بعد از شکستن قولنج احساس خوبی پیدا می کنیم؟ آیا این کار سلامت مان را به خطر می اندازد؟