پروانه کاظمی هیمالیانورد ایرانی

پروانه کاظمی هیمالیانورد ایرانی

۲۰ شهریور ۱۳۹۵

۱۴
اگر از آن دسته آدم هایی هستید که سال هاست در حسرت صعود دماوندید یا حتی قله های معروف تری خارج از ایران، پیشنهاد می کنم با پروانه کاظمی آشنا شوید و برنامه های ورزشی او را پی گیری کنید.