پشت پرده فساد در سینما

پشت پرده فساد در سینما

۱۹ خرداد ۱۳۹۵

۳۷
پرویز شیخ طادی کارگردان سرشناس کشور به بیان فساد در پشت پرده سینما پرداخت و گفت فضای سینما سالم نیست!