برترین بازرگان زن جهان چه کسی است؟

برترین بازرگان زن جهان چه کسی است؟

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵

۷۴
"ایندرا" یکی از زنان قدرتمند دنیاست. وی یک دورگه هندی امریکایی است و او توانسته است مدیرکل کارخانه پپسی کولا شود. برندی که یکی از موفقترین و بزرگترین نام ها در عرصه صنعت مواد خوراکی است.