نقش سوانح در بروز اضطراب چیست؟

نقش سوانح در بروز اضطراب چیست؟

۰۹ مهر ۱۳۹۵

۷
پاسخ به این سوال پیچیده و دشوار است با توجه به این که سوال مذکور مبهم و کلی است تقسیم کردن آن به چندین سوال جزیی تر می تواند پاسخ گویی را ساده کند. ابتدا باید به این نکته توجه داشت که در زندگی روزمره دو نوع سانحه وجود دارد.
از ارتباط اضطراب و بیماری‌های جسمانی بیشتر بدانید

از ارتباط اضطراب و بیماری‌های جسمانی بیشتر بدانید

۳۰ شهریور ۱۳۹۵

۱۲
هنگامی که اضطراب حالتی مزمن و پایدار به خود می گیرد بدون این که نیازی به مبارزه یا فرار از چیزی داشته باشیم نه تنها می تواند در زندگی عادی ما اختلال ایجاد کند، بلکه سلامت جسمی انسان را نیز تحت تاثیرات منفی قرار می دهد.
آنچه که باید در مورد بیماری فوبیا بدانید

آنچه که باید در مورد بیماری فوبیا بدانید

۲۸ شهریور ۱۳۹۵

۱۴
به طور کلی فوبی به معنای ترس است. فوبی خاص ممکن است به صورت ترس از موضوعات مختلفی مثل عدد 13، سوزن، مار یا بلندی ظاهر شود. از آنجا که اصل کلی در تمام انواع فوبی ها یکسان است به ذکر چندمثال رایج بسنده می شود. برای مثال کسی که دچار فوبی پرواز است همواره از این که در هواپیما گیر بیفتد واهمه دارد.
موثر ترین راه درمان فوبیا چیست؟

موثر ترین راه درمان فوبیا چیست؟

۱۱ شهریور ۱۳۹۵

۱۴
حشره هراسی از انواع ترس‌های شدید است که در روانشناسی به هراس شهرت دارند، این در حالی است که به گفته محققان رویارویی با ترس، بهترین روش برای درمان فوبیا است.
شایع ترین انواع فوبی

شایع ترین انواع فوبی

۳۱ تیر ۱۳۹۵

۲۰
مصدر و بستر بسیاری از مباحث روانی و روانشناختی را که بعدها دستمایه نظریه های روانشناسان و رفتارشناسان قرار گرفته، می توان در متون غنی و ادبی ایران یافت.