چرا برخی والدین در تعامل با کودک خود از تنبیه بدنی استفاده می کنند؟

چرا برخی والدین در تعامل با کودک خود از تنبیه بدنی استفاده می کنند؟

۲۸ تیر ۱۳۹۵

۲۷
سال ها پیش وقتی در حال گذراندن واحد روان شناسی تربیتی در مقطع کارشناسی بودم، مبحث جذابی داشتیم تحت این عنوان که «چرا تنبیه روش کارآمدی در تربیت نیست؟ » در این بحث به صورت مبسوط عوارض تنبیه مطرح می شد.