نحوه تغذیه در سندرم تخمدان پلی‌کیست

نحوه تغذیه در سندرم تخمدان پلی‌کیست

۱۷ مهر ۱۳۹۵

۱۳
سندرم تخمدان پلی‌کیست یا PCOS بیماری است که امروزه در بین خانم‌های جوان بسیار شایع می‌باشد. در این مقاله به مقوله نحوه تغذیه در سندرم تخمدان پلی‌کیست می‌پردازیم.