گفتگو با گلاره عباسی و پوریا پورسرخ 2 بازیگر موفق تیرماهی

گفتگو با گلاره عباسی و پوریا پورسرخ 2 بازیگر موفق تیرماهی

۳۰ تیر ۱۳۹۵

۵۴
با پوریا پورسرخ و گلاره عباسی درباره زندگی و علایق شان حرف زدیم. از جمله با پوریا درباره ازدواجی که نکرده است و با گلاره خانم درباره ازدواج موفق اش با همسر محترم و مهربانی که با نهایت تاسف تن به مصاحبه و عکاسی هم نمی دهد.