ریشه ضرب المثل میخشو بکوب سر زبون من!!

ریشه ضرب المثل میخشو بکوب سر زبون من!!

۰۱ اسفند ۱۳۹۴

۴۷
یه روزی یکی پیاده از شهر به ده می رفت ظهر شد و گرسنه شد و زیر درختی نشست و لقمه ای رو که زنش برای تو راهی براش گذاشته بود رو بیرون اورد تا بخوره...
داستان جالب گربه را دم حجله کشتن!!

داستان جالب گربه را دم حجله کشتن!!

۰۵ بهمن ۱۳۹۴

۴۸
مطمئنا جمله گربه را دم حجله کشتن را بارها شنیده اید اما این جمله از کجا شکل گرفته است؟ با ما در این داستان کوتاه همراه باشید .