آموزش هنر میناکاری بر روی ظرف مسی

آموزش هنر میناکاری بر روی ظرف مسی

۲۶ بهمن ۱۳۹۴

۹۹
میناکاری هنر درخشان آتش و خاک است با رنگ های پخته که سابقه ی آن به 1500 سال پیش از میلاد می رسد. بررسی های انجام شده نشان می دهد که میناکاری برای اولین بار در ایران به وجود آمده و بیش از نقاط دیگر تجلی یافته و سابقه ی این هنر به زمان اشکانیان و ساسانیان می رسد.