چگونه " پوما " به یک برند جهانی تبدیل شد؟

چگونه " پوما " به یک برند جهانی تبدیل شد؟

۲۱ مرداد ۱۳۹۵

۲۳
توجه به حفظ و استقرار جایگاه پوما در میان برندهای ورزشی، بهبود کیفیت محصولات و کانال‌های توزیع، افزایش زیرساخت‌ها و همگام بودن با فناوری‌های جدید، در کنار قرارگیری در یک فضای رقابتی میان سایر برندهای ورزشی، پوما را به یکی از برندهای مهم و تاثیرگذار محصولات ورزشی جهان تبدیل کرده است.