آشنایی با رفوزه‌های میلیاردر!

آشنایی با رفوزه‌های میلیاردر!

۱۸ مهر ۱۳۹۵

۱۱
اگر همیشه از مدرسه‌ رفتن فراری بوده‌اید و حالا با تلف کردن بخش عظیمی از سال‌های مفید عمرتان در سیستم آکادمیک، معتقدید که با وجود زور زدن‌هایتان، استعدادها و توانایی‌هایتان آن‌قدر در چهارچوب‌های این سیستم جا نمی‌شده‌اند که بالاخره شکسته و درب‌و‌داغان شده‌اند و از شما، همان ربات مطیعی را ساخته‌اند که می‌خواستند، اجازه بدهید دستتان را به گرمی فشرده و این مطلب را تقدیمتان کنیم.
تارانتینو: من فیلم‌های اسکار پسند نمی‌سازم!

تارانتینو: من فیلم‌های اسکار پسند نمی‌سازم!

۲۸ خرداد ۱۳۹۵

۳۱
جانگو فیلم خیلی سیاسی‌ای بود در برابر مثلا اراذل بی آبرو که لزوما سیاسی نبود. اراذل بی آبرو بیشترتحقق آرزو بود؛ ‌ جانگو هم تحقق آرزو بود اما سعی داشتم در آن خود امریکا را هم نشان دهم. جانگو قطعا آغاز وجهه‌ی سیاسی من بود.