نکاتی برای خودشناسی و شناخت ملاک های ازدواج و انتظارات خود از همسر آینده

نکاتی برای خودشناسی و شناخت ملاک های ازدواج و انتظارات خود از همسر آینده

۲۱ تیر ۱۳۹۵

۴۵
لازمه یک انتخاب صحیح در حوزه ازدواج برای هر فردی، رسیدن به خودآگاهی است. به طور کلی، یکی از مهم ترین مهارت های زندگی، «خودآگاهی» و «خودشناسی» است. در خودآگاهی افراد به شناخت درباره ویژگی های منفی و مثبت شخصیتی خود می رسند و سعی می کنند، نقاط مثبت را تقویت و نقاط منفی را کاملا از بین ببرند.
راهکارهایی برای به تفاهم رسیدن با همسرتان در زمینه های مذهبی

راهکارهایی برای به تفاهم رسیدن با همسرتان در زمینه های مذهبی

۰۲ تیر ۱۳۹۵

۲۶
داشتن تفاهم مذهبی یکی از مسائلی است که به دوام زندگی مشترک شما کمک می کند و به دلیل اهداف مشترکی که برایتان تعریف می کند می تواند موجب افزایش همراهی شما و همسرتان بشود که این مسئله به نوبه خود کیفیت زندگی مشترک شما را نیز افزایش خواهد داد. اما چگونه می شود این تفاهم را افزایش داد؟