آموزش کمک های اولیه به هنگام مواجهه با فرد مصدوم

آموزش کمک های اولیه به هنگام مواجهه با فرد مصدوم

۱۶ مرداد ۱۳۹۵

۱۹
چگونه کمک های امدادی را فرا بگیریم؟ آیا تا به حال در شرایطی قرار گرفته اید که کسی نیاز به کمک شما داشته تا شاید حتی جان وی را نجات دهیدیا اصلا شرایطی که قصد کمک به شخصی مصدوم را داشته باشید؟