گفت و گو با ریحانه ارمغانی اولین دختر های لاینر ایران

گفت و گو با ریحانه ارمغانی اولین دختر های لاینر ایران

۰۴ مرداد ۱۳۹۵

۳۴
عکس ها و فیلم هایش در فضای مجازی منتشر شده است. ترس، اضطراب، تمرکز، آرامش، دلهره، هیجان و افتخار شاید همه آن چیزهایی است که با دیدن این تصاویر، از نظر انسان می گذرد. در این تصاویر با دختری بیست و دو ساله رو به رو می شوید که بدون داشتن امکانات لازم توانست لقب اولین دختر های لاینر ایرانی را از آن خود کند.