رضا عنایتی، مسن ترین بازیکن لیگ برتر

رضا عنایتی، مسن ترین بازیکن لیگ برتر

۲۳ مرداد ۱۳۹۵

۱۶
تا همین چند ماه پیش رضا عنایتی با 86 گل بهترین گلزن تاریخ لیگ فوتبال ایران بود؛ بازیکنی که در بیست و پنج سالگی در لباس ابومسلم خودش را در فوتبال ایران نشان داد و همه از این می گفتند که خیلی دیر وارد فوتبال شده است. اما رضا عنایتی دیر وارد شدنش به فوتبال حرفه ای را با ماندگاری اش در این سال ها جبران کرده است.