رضا میرکریمی از موفقیت «دختر»اش می گوید

رضا میرکریمی از موفقیت «دختر»اش می گوید

۲۶ مرداد ۱۳۹۵

۱۱
رضا میرکریمی درباره اینکه چرا در سینمایش مسایل روز جامعه را با موضع مشخص‌تری بیان نمی‌کند گفت سینمای معترض اجتماعی که ریشه‌های تفکر چپ انقلابی دارد مال او نیست و به تبیین این موضوع پرداخت.