بازیگرانی که خواننده بودن را تجربه کردند

بازیگرانی که خواننده بودن را تجربه کردند

۱۶ مهر ۱۳۹۵

۱۲
نخستین باری که یک بازیگر به عنوان خواننده به مردم معرفی شد به سال ها پیش باز می گردد. در بحبوحه انقلاب و در میان سرودهای انقلابی که احساسات و شور مردم را با خود همراه می کرد، صدای یکی برای دیگران فرق داشت.
بستری شدن رضا رویگری بخاطر عفونت ریه

بستری شدن رضا رویگری بخاطر عفونت ریه

۳۱ مرداد ۱۳۹۵

۱۸
همسر رضا رویگری از مردم خواست برای پیگیری وضعیت بیماری همسرش به خبرهای کذب توجه نکنند. همچنین اضافه کرد که رضا رویگری دچار عفونت ریه شده است.
سکته مغزی رضا رویگری!

سکته مغزی رضا رویگری!

۲۸ مرداد ۱۳۹۵

۱۳
در روزهای اخیر شایعه ای درمورد سکته مغزی و بستری شدن رضا رویگری در بخش سی سی یو منتشر شده است. آیا این خبر صحت دارد؟