معمای چوب پنبه

معمای چوب پنبه

۰۵ آبان ۱۳۹۵

۵
یک روز مردی از لب دریا یک بطری که با چوب پنبه بسته شده بود پیدا میکند. اول فکر میکند نقشه گنج پیدا کرده ولی خیلی زود متوجه میشود گول خورده است و بطری خالی است، پس تصمیم میگیرد بطری را بفروشد او در بازار اعلام میکند قیمت بطری خالی هزار تومان است از قیمت چوب پنبه اش بیشتر است.
معمای تقسیم ساعت

معمای تقسیم ساعت

۰۴ آبان ۱۳۹۵

۸
چگونه می توان دو خط مستقیم روی صفحه این ساعت کشید که آن را به سه قسمت تقسیم کند، طوری که مجموع اعداد هر قسمت با هم مساوی باشند؟
معمای جالب قصاب

معمای جالب قصاب

۰۳ آبان ۱۳۹۵

۹
روزی یک قصاب برای خریدن تعدادی گاو، غاز و مرغ به بازار رفت. قیمت هر گاو، 15 سکه، قیمت هر غاز، 1 سکه و قیمت هر مرغ، یک چهارم سکه بود.
معمای عبور از پل

معمای عبور از پل

۰۱ آبان ۱۳۹۵

۱۱
مهدی، عماد، داوود و مهران به یک مهمانی دعوت شده‌اند که تا 17 دقیقه دیگر شروع می‌شود. این چهار نفر برای رفتن به این جشن باید از روی یک پل قدیمی بگذرند. با توجه به قدیمی بودن پل، تنها دو نفر به صورت همزمان می‌توانند از روی پل عبور نمایند. علاوه بر این، زمان برگزاری مهمانی شب‌هنگام است و تنها یک فانوس وجود دارد که البته برای عبور از روی پل ضروری است.
تست هوش اتوبوس ها

تست هوش اتوبوس ها

۳۰ مهر ۱۳۹۵

۱۰
مدرسه ای می خواهد دانش آموزان خود را به اردوی تفریحی ببرد. تعداد دانش آموزانی که قرار است به این اردو بروند 300 نفرند و از تعداد کل اتوبوس هایی که قرار است دانش آموزان را به اردوگاه ببرند دو تا نمی توانند بیایند و باید بقیه اتوبوس ها هرکدام پنج نفر را اضافه سوار کنند.
معمای چوب کبریت

معمای چوب کبریت

۲۹ مهر ۱۳۹۵

۱۰
شانزده چوب کبریت داریم که تشکیل پنج مربع هم اندازه داده اند شما باید با جا به جا کردن فقط دو چوب کبریت از بین شانزده چوب کبریت موجود این پنج مربعی که در حال حاضر وجود دارند به چهار مربع تبدیل شوند.
معمای کاشت درخت

معمای کاشت درخت

۲۶ مهر ۱۳۹۵

۱۳
تصور کنید می‌خواهید 10 درخت را در یک محوطه مشخصی بکارید. طرح اولیه این باغ به گونه‌ای است که شما باید در این باغ 5 ردیف درخت و در هر ردیف 4 درخت داشته باشید چگونه می‌توانید این 10 درخت را براساس این طرح بکارید؟
معمای استخدام

معمای استخدام

۲۵ مهر ۱۳۹۵

۱۱
یه روز یه شرکت خیلی بزرگ یه مهندس میخواسته استخدام کنه. رئیس شرکت میاد یه سوال طرح میکنه و میگه هرکس حلش کرد اون استخدامه. 199 مهندس شرکت کردن و هیچکدومشون نتونست جواب درست بده.