آثار ساخته‌شده درباره شهدا و رزمندگان

آثار ساخته‌شده درباره شهدا و رزمندگان

۰۶ مهر ۱۳۹۵

۸
در میان همین هاشورخورده‌های سینما، بودند و هستند سینماگرانی که به اندازه توان خود و البته ظرفیت سینمای ایران آثاری را به تولید و عرضه رساندند تا این سینما با دست‌هایی خالی‌تر از این شرمنده شهدا نباشد.