گفتگو با سجاد غریبی؛ هالکِ ایران!

گفتگو با سجاد غریبی؛ هالکِ ایران!

۲۹ تیر ۱۳۹۵

۲۱
سال 94 برای «سجاد غریبی» سال شایعه سازی و منتشر شدن عکس هایش با عنوان های عجیب و غریب بود. سایت های شایعه ساز در این سال او را سوژه درآمدزایی خودشان کرده بودند و با هدف جلب مشتری، هر روز تهمت های جدیدی به او می زدند و خبرهایی درباره اش منتشر کردند که هیچ کدام حقیقت نداشت.