میزگرد خانوادگی با «امیرسلیمانی» ها

میزگرد خانوادگی با «امیرسلیمانی» ها

۳۱ خرداد ۱۳۹۵

۲۵
یک خانواده چهار نفره ایرانی که همه آنها به نحوی درگیر هنر هستند. یک پدر و مادر و یک خواهر و برادر. ویژگی آنها این است که هنوز هم، یکدیگر را دوست دارند. هنوز هم به کانون گرم خانواده عشق می ورزند. هنوز هم به آینده خوشبین و دل گرم اند و...