واکنش سعید روستایی به توهین یالثارات

واکنش سعید روستایی به توهین یالثارات

۱۰ مرداد ۱۳۹۵

۳۹
سعید روستایی که با نویسندگی و کارگردانی فیلم ابد و یک روز به شهرت زیادی رسیده و کارگردان جوان کشورمان بحساب می آید نسبت به توهین هفته نامه یالثارات واکنش نشان داده است.