ساختارشکنی سحر محمدی خواننده موسیقی سنتی

ساختارشکنی سحر محمدی خواننده موسیقی سنتی

۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

۸۲
بحث موزیک ویدئو سال هاست که در صنعت موسیقی دنیا به عنوان ابزاری کمکی استفاده می شود و از این طریق هم به خواننده در ارائه و معرفی بهتر اثر خود کمک شایانی می کند و هم به مخاطبان کمک می کند تا بهتر و بیشتر با آثار خواننده محبوب خود آشنا شوند. در ایران هم ابتدا موسیقی پاپ و کمی بعدتر موسیقی سنتی با این قافله همراه شد.