مهاجرت سامیه لک به اروپا

مهاجرت سامیه لک به اروپا

۰۵ مرداد ۱۳۹۵

۲۰
خبری منتشر شده است که سامیه لک بازیگر کشورمان به اروپا مهاجرت کرده و دیگر در ایران به فعالیت خود ادامه نخواهد داد!