بهترین فیلم های سامورایی در دوره های اوج این ژانر

بهترین فیلم های سامورایی در دوره های اوج این ژانر

۱۲ مهر ۱۳۹۵

۱۱
اصطلاح ژاپنی «شانبارا» (Chanbara) به رده ای از فیلم های ژاپنی اشاره دارد که با عنوان «فیلم های سامورایی» می شناسیم. این ژانر سینمایی را می توان تقریبا معادل سینمای وسترن و در فیمل های پرزرق و برق غرب و به ویژه هالیوود به شمار آورد.