سارا عبدالملکی: خوشحالم که «الگو» شدم

سارا عبدالملکی: خوشحالم که «الگو» شدم

۰۸ تیر ۱۳۹۵

۱۹
تصور اینکه یک ورزشکار حرفه ای به دلیل سانحه ای غیرقابل پیش بینی، مدت زیادی از میادین ورزشی دور بماند، آنقدر تلخ است که پیش از گفت و گو با چنین ورزشکاری استرس سراغ تان بیاید.