کتابی در مورد زندگی "ساتیا نادلا" مدیرعامل فعلی مایکروسافت

کتابی در مورد زندگی "ساتیا نادلا" مدیرعامل فعلی مایکروسافت

۱۱ تیر ۱۳۹۵

۲۷
ساتیا نادلا، مدیرعامل فعلی مایکروسافت، قصد نوشتن کتابی در مورد زندگی خودش، مایکروسافت و چگونگی تغییر دنیای فناوری دارد. نام این کتاب Hit Refresh است و انتظار می رود که در پاییز 2017 توسط انتشاراتی Harper Business عرضه شود. نادلا قصد دارد عایدی های این کتاب را به Microsoft Philanthropies ببخشد.