مفیدترین نکات صرفه جویی در زمان

مفیدترین نکات صرفه جویی در زمان

۰۳ مرداد ۱۳۹۵

۲۴
افراد موفق بهترین نکات برای داشتن کارایی بالا را با یکدیگر در میان میگذارند. بنابراین شما میتوانید هوشمندانهتر عمل و آن را کامل کنید. این من هستم و به نحوی کار میکنم که انگار پانصد کار را به تنهایی و در یک روز انجام میدهم.
نشانه هایی که ثروتمندان خود ساخته ندارند

نشانه هایی که ثروتمندان خود ساخته ندارند

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵

۷۵
استیو سیبولد میلیونر خود ساخته، با این باور عمومی که هر انسانی فرصت ثروتمند شدن را دارد، مخالف است. ولی آیا موفقیت در مسیر شما قرار گرفته است؟ برای پاسخ به این سوال ما 9 نشانه را که لازم است نسبت به آنها محتاط باشید بیان می کنیم.
راه های ساده برای صرفه جویی در مصرف آب

راه های ساده برای صرفه جویی در مصرف آب

۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۵

۵۴
در 70 درصد مساحت کره زمین، 1 درصد آب تمیز و شیرین وجود دارد که البته این میزان یک منبع طبیعی و محدود است. حتی اگر در یک ناحیه با میزان بارش زیاد زندگی کنید باز هم استفاده از این آب مستلزم تصفیه شدن است و به صرف انرژی، پمپ کردن، گرما و... نیاز دارد. پس به هر حال صرفه جویی در مصرف آب یک ضرورت انکارناپذیر است و این مقاله راه های ساده ای برای کسانی که در این زمینه دغدغه دارند بیان می کند.