عوامل و علائم بیماری اسکیزوفرنی

عوامل و علائم بیماری اسکیزوفرنی

۲۳ خرداد ۱۳۹۵

۴۵
اسکیزوفرنی غالبا پس از بلوغ در جوان ها آغاز می شود در بیمار اختلالهای عاطفی، هوشی، رفتاری و نیز اختلال اساسی در ارتباط با واقعیت ها و ایجاد مفاهیم به وجود می آید. بیش از همه در اندیشه شخص اختلال به وجود می آورد. زیرا عقاید و افکار عجیب و غریب در او ایجاد می کند.