انحنای ستون فقرات یا بیماری اسکولیوز، چیست؟

انحنای ستون فقرات یا بیماری اسکولیوز، چیست؟

۱۹ مرداد ۱۳۹۵

۱۹
انحراف ستون فقرات یا به عبارتی اسکولیز، زمانی رخ می دهد که ستون فقرات به یکی از طرفین انحراف پیدا کند، در این مقاله به بررسی دلایل و راهکارهای "انحراف ستون فقرات" می پردازیم