ماجرای صفدر حسینی و دفاع دخترش از او

ماجرای صفدر حسینی و دفاع دخترش از او

۱۶ تیر ۱۳۹۵

۳۴
درباره فعالیت های سیده فاطمه حسینی، جوان ترین نماینده مجلس که روز گذشته در دفاع از پدرش صفدر حسینی نطق جانانه ای انجام داد. روز گذشته نماینده 31 ساله مجلس که عنوان جوان ترین زن نماینده را دارد، در نطق مجلس دافع گسترده و همه جانبه ای از پدرش انجام داد. منظورمان سیده فاطمه حسینی، دختر صفدر حسینی رییس مستعفی صندوق توسعه ملی است که ماجرای فیش های حقوقی اش در هفته های گذشته جنجال های زیادی به پا کرده بود و ناگهان ترکش ها نیز به خود فاطمه حسینی و همسرش نیز رسد.