پشت پرده مسابقه شب کوک

پشت پرده مسابقه شب کوک

۲۶ مرداد ۱۳۹۵

۱۵
برندگان اصلی مسابقه خوانندگی شب کوک دست به افشاگری زده و درباره پشت صحنه این برنامه صحبت هایی را مطرح کرده اند.