شهرام محمودی از ازدواجش می گوید

شهرام محمودی از ازدواجش می گوید

۲۰ خرداد ۱۳۹۵

۲۹
خیلی زود ازدواج کرد و صاحب فرزند شد. فرزندش در بحبوحه مسابقات لیگ جهانی به دنیا آمد. زمانی که پدرش مقابل تیم های بزرگ دنیا اسپک می زد و با بقیه هم تیمی هایش پیروزی را جشن می گرفت.