شهرزاد نظیفی، نخستین زن موتور سوار ایران

شهرزاد نظیفی، نخستین زن موتور سوار ایران

۲۹ مرداد ۱۳۹۵

۱۴
شهرزاد نظیفی بیش از آنکه مادر دو قهرمان موتور سواری کشور باشد، نخستین زن موتور سوار ایران هم محسوب می‌شود. او فعالیت ورزشی‌اش را در سال 68 آغاز کرده و هنوز هم دست از این رشته نکشیده است...