10 مکان برای عاشقان شکسپیر

10 مکان برای عاشقان شکسپیر

۲۸ خرداد ۱۳۹۵

۳۴
با چهارصدمین سالگرد مرگ شکسپیر، ما 10 مکان را برای توریست‌های مستقلی که شکسپیر را در مغز و قلب یا حتی کوله‌پشتی خود حمل می‌کنند پیشنهاد می‌کنیم.