شهره لرستانی در همدان

شهره لرستانی در همدان

۰۳ مرداد ۱۳۹۵

۵۳
عکس هایی از شهره لرستانی بازیگر 50 ساله کشورمان منتشر شده است که نشان می دهد در شهر همدان مشغول سنگ فرش کردن خیابان شده است!