سیاوش حکمت به بیماری ام اس مبتلاست!

سیاوش حکمت به بیماری ام اس مبتلاست!

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵

۲۹
رضا داودنژاد بازیگر کشورمان از مردم خواست برای سلامتی سیاوش حکمت شعار بازیگری که چند سالی است به ام اس مبتلاست, دعا کنند!