فروید و ملاقات با دیو درون

فروید و ملاقات با دیو درون

۰۴ مهر ۱۳۹۵

۱۰
می گویند فروید یکی از سه شخصی بود که با سیلی بشر را از خواب چند هزار ساله اش بیدار کردند. اولین ضربه را کوپرنیک نواخت او ثابت کرد که زمین مرکز کائنات نیست بلکه سیاره ی کوچکی است که گرد خورشید می گردد.
نظریه فروید در مورد ناخودآگاه!

نظریه فروید در مورد ناخودآگاه!

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵

۴۹
سر انجام آخرین سیلی را فروید به گوش انسان زد: عقل پادشاه پادشاه انسان نیست؛ رفتار و گفتار بشر سرچشمه ی مهم تری دارد و آن «ناخودآگاه» است.