صدای ماندگار و پرطنین

صدای ماندگار و پرطنین

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵

۴۲
سیمین غانم متولد 1323 است. ترانه های ماندگاری که در این سال ها خوانده است بخشی از حافظه موسیقیایی تمام ایرانیان را تشکیل می دهد. صدای ماندگار و پرطنینش یادآور هنر ناب خاطره ساز است.