کشورهای مرفه چه شاخص هایی دارند؟

کشورهای مرفه چه شاخص هایی دارند؟

۱۰ مرداد ۱۳۹۵

۲۰
از زمانی که سقراط در میدان اصلی شهر آتن از سعادت نوع بشر و خیر عمومی صحبت کرد و افلاطون از مدینه فاضله به عنوان الگویی اجتماعی برای رفاه و امنیت سخن گفت، بشر همواره به دنبال رفاه و خوشبختی بوده است.
ارتباط تامین اجتماعی و مهار خودکشی در جامعه

ارتباط تامین اجتماعی و مهار خودکشی در جامعه

۰۹ مرداد ۱۳۹۵

۲۹
تحرک اجتماعی در ایران بسیار بالاست. جوان وقتی وارد جامعه می شود تصور می کند می تواند به مدارج عالی برسد اما وقتی ابزارها را نامناسب می بیند، دلزده می شود. به یأس می رسد و اگر توان کنترل خود را نداشته باشد و با واقعیت ها کنار نیاید دست به خودکشی می زند.