طوطی و حضرت سلیمان

طوطی و حضرت سلیمان

۰۸ مرداد ۱۳۹۵

۲۰
مردی یک طوطی را که حرف می‌زد در قفس کرده بود و سر گذری می‌نشست. اسم رهگذران را می‌پرسید و به ازای پولی که به او می‌دادند طوطی را وادار می‌کرد اسم آنان را تکرار کند.