تشریح کمیت و کیفیت شخصیت‌پردازی در  سینمای ایران

تشریح کمیت و کیفیت شخصیت‌پردازی در سینمای ایران

۲۲ تیر ۱۳۹۵

۱۸
شخصیت‌پردازی به عنوان یکی از ارکان مهم فیلم‌نامه، همواره در سینمای ایران با حفره‌ها و خلأهای فراوانی رو‌به‌رو بوده است و خیلی از کارشناسان و منتقدان، ضعف‌های فیلم‌نامه‌نویسی را نه در طراحی موقعیت، بلکه در طراحی شخصیت عنوان می‌کنند.
خشمی از فیلمنامه و هیاهویی برای سینما

خشمی از فیلمنامه و هیاهویی برای سینما

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۵

۶۱
«خشم و هیاهو» داستان خسرو و حنا است، خسرو خواننده ی معروفی است که زن و زندگی دارد اما وارد رابطه ای می شود که مورد تایید عرف جامعه نیست...