همکارانی که مخفیانه از شما متنفرند این نشانه‌ها را بروز می‌دهند

همکارانی که مخفیانه از شما متنفرند این نشانه‌ها را بروز می‌دهند

۱۳ تیر ۱۳۹۵

۹
در این مقاله 17 نشانه را مرور می‌کنیم ولی دقت داشته باشید که این‌ها وحی منزل نیستند و ممکن است در خواندن زبان بدن یا درک لحن افراد دچار سوء تفاهم شوید، ضمن اینکه خواندن ذهن انسان‌ها هم هنوز عملی نیست. ولی اگر حس می‌کنید خودتان تنها شخصی هستید که این اتفاقات برایش پیش می‌آید، ‌ احتمالاً نشانه این است که مورد تنفر واقع شده‌اید.