مکزیکو سیتی شهر دوستداران خرید

مکزیکو سیتی شهر دوستداران خرید

۱۸ تیر ۱۳۹۵

۴۰
گاهی پایتخت یک کشور که سرمایه‌های فرهنگی و تاریخی بسیاری را در دل خود جای داده توسط توریست‌ها مورد غفلت واقع می‌شود‌...
کدام شهرها زیباترین میادین دنیا را دارند؟

کدام شهرها زیباترین میادین دنیا را دارند؟

۱۳ تیر ۱۳۹۵

۳۴
میادین جز بسیار مهمی از عناصر شهری شده‌اند و زیبایی آنها تاثیر زیادی روی زیبایی‌های شهر دارد. اهمیت این مکان‌ها گاهی به قدری بالا است که به محلی برای تجمعات از هر نوعی تبدیل می‌شوند. در کشورهای غربی میدان‌های مهم اغلب دارای معماری‌های ویژه و منحصربه‌فردی هستند و مهم‌ترین‌های آنها به نماد شهر یا کشور میزبانشان تبدیل می‌شوند.